Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Cukiernik

Baker prepares cake in bakehouse with whipped creamPraca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć  obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
  • magazynowania surowców cukierniczych;
  • sporządzania półproduktów cukierniczych;
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
  • dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy w przemyśle spożywczym

20

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

Razem

80

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy technologii żywności

40

Technika w przetwórstwie spożywczym

108

Razem

148

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych – KUZ III

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

141

Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

141

Razem

423

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
Wróć na górę
Ładowanie