Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Drukarz

Printer checking a print runDrukarz to specjalista, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m. in. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących, a także kontrola i ocena jakości produktów poligraficznych. Zawód drukarz jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania w branży poligraficznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie drukarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzania form drukowych;
  • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania;
  • drukowania nakładu z form drukowych.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w poligrafii

20

PDG – Działalność gospodarcza w poligrafii

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

Razem

90

II. Efekty kształcenia właściwe dla obszaru administracyjno-usługowego

Podstawy poligrafii

30

Podstawy maszynoznawstwa poligraficznego

43

Razem

73

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

Wykonywanie form drukowych

260

Wykonywanie odbitek z form drukowych

260

Razem

520

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

683

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
Wróć na górę
Ładowanie