Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Piekarz

BakerPiekarstwo należy do gałęzi gospodarki, w której poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie wyszkolonych piekarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się do uzyskania na rynku pieczywa o pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania. Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej (Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKP)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
  • sporządzania półproduktów piekarskich;
  • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
  • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

Razem

90

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy technologii żywności

53

Technika w przetwórstwie spożywczym

85

Razem

138

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich – KUZ III

Magazynowanie surowców piekarskich

141

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

141

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciast

141

Razem

423

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
Wróć na górę
Ładowanie