Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik budownictwa

budowTechnik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków.

Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

Absolwent kursu w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania określonych robót budowlanych;
  2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
  4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
  5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego – KUZ II

Budownictwo ogólne

120

Dokumentacja techniczna

50

Razem

170

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30. – KUZ III

Sporządzanie kosztorysów

32

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

33

Razem

65

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.33. – KUZ IV

Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

28

Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

28

Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

29

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

29

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórka obiektów budowlanych

29

Razem

143

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16 – KUZ V

Przygotowanie zbrojenia do montażu

97

Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach

98

Wykonywanie mieszanek betonowych

97

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu

98

Razem (zawód betoniarz-zbrojarz)

390

VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18. – KUZ VI

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

97

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych

98

Wykonywanie tynków

97

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych

98

Razem (murarz-tynkarz)

390

VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20. – KUZ VII

Montaż konstrukcji stalowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

130

Razem (monter konstrukcji budowlanych)

390

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie