Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik elektryk

elektrykZawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 4. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 5. montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru

elektryczno – elektronicznego – KUZ II

Technologia i materiałoznawstwo

32

Pracownia pomiarów elektrycznych

65

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

53

Razem

150

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń

elektrycznych – KUZ III

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

147

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

146

Razem (zawód elektromechanik)

293

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8.Montaż i konserwacja instalacji

elektrycznych – KUZ IV

Montaż instalacji elektrycznych

114

Konserwacja instalacji elektrycznych

114

Razem (zawód elektryk)

228

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych – KUZ V

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

65

Eksploatacja instalacji elektrycznych

65

Razem (zawód technik elektryk)

130

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

911

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie