Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik hotelarstwa

Technik hotelaAt the reception arearstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

Absolwent kursu w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
  2. rezerwowania usług hotelarskich;
  3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelu

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy w hotelarstwie

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy hotelarstwa

52

Marketing usług

32

Podstawy żywienia

15

Prawo w hotelarstwie

45

Razem

144

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – KUZ III

Rezerwacja usług hotelarskich

156

Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

156

Razem

312

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – KUZ IV

Przygotowanie pokoi dla gości

69

Obsługa gastronomiczna

69

Dodatkowe usługi hotelarskie

70

Razem

208

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin
Wróć na górę
Ładowanie