Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik informatyk

Startup Stock PhotosTechnik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

  • (E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do   pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
  • (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.
  • (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Absolwent kursu w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru

elektryczno – elektronicznego – KUZ II

Systemy operacyjne

100

Urządzenia techniki komputerowej

60

Razem

160


III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– KUZ III

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

120

Konserwacja urządzeń techniki komputerowej

114

Razem

234


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – KUZ IV

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

70

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

70

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

55

Razem

195


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – KUZ
V

Tworzenie stron internetowych

92

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

92

Tworzenie aplikacji internetowych

92

Razem

276

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

975

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie