Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik księgarstwa

Female librarianTechnik księgarstwa jest pośrednikiem między wydawcą a czytelnikiem. Zajmuje się działalnością handlową, sprzedażą książek, płyt, map, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałego asortymentu księgarskiego. Organizuje kampanie reklamowe, spotkania z autorami, kiermasze, wystawy. Bierze udział w targach książki i giełdach. Dba o promocje książek, ekspozycję w oknie wystawowym i wewnątrz księgarni. Uzupełnia nieustannie swoją wiedzę o książkach oraz osiągnięciach nauki i kultury, dzięki czemu jest partnerem w rozmowie z autorami, wydawcami, specjalistami z różnych dziedzin nauki. Biegle posługuje się katalogami wydawniczymi, bibliografiami, internetowymi bazami danych, co umożliwia mu zamawianie książek zgodnie ze specjalizacją księgarni i potrzebami potencjalnych klientów. Orientacja w aktualnej sytuacji rynku wydawniczo-księgarskiego sprawia, że jest na bieżąco z nowościami wydawniczymi i wydarzeniami kulturalnymi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;
  • opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
  • prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
  • promowania asortymentu księgarskiego;
  • zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego – KUZ II

Towaroznawstwo

25

Prawo konsumenta

8

Promocja

7

Podstawy ekonomii

25

Technika pracy biurowej

15

Statystyka

25

Razem

105

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży – KUZ III

Organizowanie sprzedaży

228

Sprzedaż towarów

227

Razem

455


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

A.21.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej – KUZ IV

Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw

52

Opracowania bibliografii i katalogów

52

Organizowanie działań marketingowych w księgarni

52

Razem

156

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

826

Praktyki zawodowe: 6 tygodni = 240 godzin
Wróć na górę
Ładowanie