Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik obsługi turystycznej

Closeup portrait of woman sharing virtual symbols of famous tourTechnik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Absolwent kursu w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania działalności turystycznej;
  2. organizowania imprez i usług turystycznych;
  3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
  4. rozliczania imprez i usług turystycznych.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

Podstawy turystyki

67

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

36

Ekonomika i prawo w turystyce

28

Razem

131

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

72

Rezerwacja imprez i usług turystycznych

72

Realizacja imprez i usług turystycznych

71

Razem

215


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Prowadzenie informacji turystycznej

72

Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

72

Rozliczanie imprez i usług turystycznych

71

Razem

215

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

671

Praktyki zawodowe: 12 tygodni = 480 godzin
Wróć na górę
Ładowanie