Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik rachunkowości

rachunkowoscTechnik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Absolwent kursu w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. prowadzenia rachunkowości;
  2. rozliczania danin publicznych;
  3. rozliczania wynagrodzeń;
  4. rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
  5. prowadzenia analizy finansowej.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego – KUZ II

Podstawy ekonomii

30

Technika pracy biurowej

12

Statystyka

30

Razem

72

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36.Prowadzenie rachunkowości – KUZ III

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

112

Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

113

Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

113

Razem

338

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Rozliczanie wynagrodzeń

119

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

120

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

119

Razem

358

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie