Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik technologii żywności

Female scientist monitoring a plant experimentTechnik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Nadzoruje przebieg produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego na jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach: od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego (np. organoleptyczna – ocena smaku i zapachu, wzrokowa – ocena barwy i dotykowa – konsystencji). Zajmuje się także analizowaniem przyczyn powstawania braków i ich eliminowaniem. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników tzn. pilnowanie właściwego i zgodnego z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. Technik wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych. Do jego obowiązków należy wreszcie organizowanie prac i nadzór nad usuwaniem awarii maszyn i urządzeń. Technik technologii żywności może się specjalizować w cukrownictwie, produkcji produktów spożywczych, produkcji piekarsko-ciastkarskiej, cukierniczej, technologii chłodniczej, fermentacji, przetwórstwie mięsa, rybnym, mleczarskim, zbożowym, ziemniaczanym, owocowo-warzywnym, surowców olejarskich oraz przetwórstwie drobiu i jaj.

Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji T.5. jest specjalizacja w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych. Wędliniarz swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach jak i nowoczesnych technologiach.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania produktów spożywczych,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
  • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle spożywczym
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu

Razem

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy technologii żywności
Technika w przetwórstwie spożywczym

Razem

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. – KUZ III

Surowce, materiały i dodatki do żywności
Procesy produkcji wyrobów spożywczych
Magazynowanie i ekspedycja

Razem (zawód
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3. – KUZ IV

Magazynowanie surowców piekarskich
Technologia produkcji piekarskiej
Ocena jakości i ekspedycja pieczywa

Razem (zawód piekarz)

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. – KUZ V

Magazynowanie surowców cukierniczych
Technologia produkcji cukierniczej
Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja

Razem (zwód cukiernik)

VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. – KUZ VI

Rozbiór i wykrawanie
Magazynowanie i dystrybucja mięsa
Produkcja przetwórcza
Magazynowanie i dystrybucja przetworów

Razem (zawód wędliniarz)

VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16. – KUZ VII

Organizacja produkcji żywności
Nadzór i monitoring produkcji żywności

Razem

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin
Wróć na górę
Ładowanie