Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik turystyki wiejskiej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja małych zespołów

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy turystyki

67

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

36

Ekonomika i prawo w turystyce

28

Razem

131


III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich – KUZ III

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

72

Rezerwacja imprez i usług turystycznych

72

Realizacja imprez i usług turystycznych

71

Razem

215


IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – KUZ IV

Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym

121

Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

122

Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

122

Razem

365

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

821

Praktyki zawodowe: 12 tygodni = 480 godzin
Wróć na górę
Ładowanie