Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Technik usług fryzjerskich

fryzjerkaTechnik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Technik usług fryzjerskich ustala prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim.

Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.

Technik usług fryzjerskich zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp.; wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się technik usług fryzjerskich są wykonywane precyzyjnie, w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących obszar zawodowy administracyjno – usługowy. Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.

Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Interpretuje przepisy dotyczące działalności gospodarczej, przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Usług Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Absolwent kursu w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
  2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
  3. wykonywania strzyżenia włosów;
  4. wykonywania stylizacji fryzur;
  5. wykonywania projektów fryzur.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

Razem

110

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego – KUZ II

Podstawy fryzjerstwa

85

Razem

85

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – KUZ III

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

174

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

173

Zmiana koloru włosów

173

Razem (zawód fryzjer)

520

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.23.Projektowanie fryzur

Wykonywanie projektów fryzur

81

Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

82

Razem

163

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
Wróć na górę
Ładowanie