Zadzwoń do nas: +48 510 036 706 | E-mail: info@mojzawod.pl

Wędliniarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
  • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;
  • wykonywania prac związanych z produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Wędliniarz swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych technologiach.

Opłaty: 300 zł/mc (minimalna ilość uczestników – 10 osób. Przy mniejszej ilości osób – cena do negocjacji).

Plan nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – KUZ I

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle spożywczym
KPS – Podstawy komunikacji społecznej

Razem

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego – KUZ II

Podstawy technologii żywności
Technika w przetwórstwie spożywczym

Razem

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych – KUZ III

Rozbiór i wykrawanie mięsa
Magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
Magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych

Razem

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEZNACZONA NA NAUKĘ ZAWODU

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
Wróć na górę
Ładowanie