Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Łodzi prowadzi nabór na kursy.

SPECJALISTA DS. TERAPII UZALEŻNIEŃ
DIETETYKA – KURS PODSTAWOWY
PRACOWNIK ADMINISTARCYJNO – BIUROWY
 

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie MEN .

Zapisy i szczegółowe informacje
Ul. Kopcińskiego 5/11 90-242 Łódź
Tel : 501 763 708; 501 763 713

 

SPECJALISTA DS. TERAPII UZALEŻNIEŃ 

PROGRAM KURSU :

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień – 5 godz.

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące uzależnień
 2. Charakterystyka zjawisk: alkoholizm, narkomania, nikotynizm i lekomania
 3. Uwarunkowania uzależnień
 4. Skutki poszczególnych typów uzależnień
 5. Rodzaj narkotyków i objawy występujące po ich zażyciu
 6. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
 7. Mechanizm powstawania nałogu

Profilaktyka uzależnień – 5 godz.

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące profilaktyki
 2. Zasady i strategie stosowane w profilaktyce
 3. Porównanie profilaktyki negatywnej i integralnej profilaktyki uzależnień
 4. Stosowane programy profilaktyczne w województwie

Terapia uzależnień – 10 godz.

 1. Profesjonalne nawiązanie kontaktu z osobą uzależnioną
 2. Wywiad z osobą uzależnioną
 3. Różne formy terapii osób uzależnionych
 4. Podstawowe formy pomocy osobom uzależnionym
 5. Metody i techniki pracy z osobą uzależnioną
 6. Zasady pracy z rodziną alkoholika
 7. Zasady terapii grupowej

Komunikacja interpersonalna – 10 godz.

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej
 2. Struktura i przebieg procesu komunikacji
 3. Zasady udzielania informacji zwrotnych
 4. Bariery utrudniające sprawne komunikowanie się
 5. Sposoby komunikowania uczuć
 6. Komunikaty niewerbalne nadawane przez drugą osobę
 7. Zasady komunikacji w relacji pomagania i wspierania
 8. Zasada asertywności
 9. Prowadzenie skutecznych negocjacjiCena kursu :750 zł.

 

DIETETYKA – KURS PODSTAWOWY

PROGRAM KURSU :

Podstawy nauki o żywieniu człowieka – 1 godz.

 1. Historia nauki o żywieniu

Podstawy funkcjonowania narządów organizmu człowieka – 6 godz.

 1. Budowa organizmu człowieka
 2. Układ narządów wydzielania wewnętrznego
 3. Układ pokarmowy
 4. Trawienie i wchłanianie składników odżywczych i wody

Zasady racjonalnego żywienia – 6 godz

 1. Bilans energetyczny organizmu
 2. Rola składników pokarmowych
 3. Białka, tłuszcze, węglowodany, kwasy tłuszczowe, sole mineralne, witaminy
 4. Podział produktów spożywczych

Stosowanie zasad racjonalnego żywienia – 6 godz.

 1. Zasady racjonalnego żywienia
 2. Piramida żywienia
 3. Normy żywienia
 4. Tabele składu i wartości odżywczej żywności

Żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych – 6 godz.

 1. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych
 2. Choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca
 3. Zasady profilaktyki żywieniowej w przypadku próchnicy zębów i osteoporozy
 4. Błonnik i jego rola w prewencji chorób cywilizacyjnych
 5. Sól kuchenna – wpływ na nadciśnienie tętnicze i choroby nowotworowe

Planowanie diet – 5 godz.

 1. Planowanie diety lekkostrawnej
 2. Planowanie diety odchudzającej
 3. Suplementy w diecie

Cena : 750 zł.

 

PRACOWNIK ADMINISTARCYJNO – BIUROWY

PROGRAM KURSU:

Organizacja pracy biurowej -10 godz.

1. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.
2. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.
3. Korespondencja biurowa.
4. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.
5. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .
6. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.
7. Rozliczanie podróży służbowej.

Zasady efektywnej komunikacji – 5 godz.

1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi.
2. Komunikacja z klientem.
3. Komunikacja ze współpracownikami i szefem.
4. Bariery komunikacyjne.

Organizacja i zarządzanie  – 5 godz.

1.  Zarządzanie czasem.
2. Kierowanie pracą zespołową
3. Style kierowania ludźmi.

Zagadnienia prawne – 10 godz.

1. Prawo pracy
2. Podstawowe zasady prawa pracy,
3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
4. Czas pracy,
5. Obowiązki pracownika,
6. Obowiązki pracodawcy,
7. Prawo administracyjne.

Cena : 1500 zł