Szkolenie – bólowe zespoły korzeniowe

W dniach 01.06.2016 i 08.06.2016 w godz. 16.30-20.30 w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych oraz Akademii Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  w Łodzi odbędzie się szkolenie :

BÓLOWE ZESPOŁY KORZENIOWE

1. Rwa kulszowa, rwa barkowa – analiza przypadku
2. Etiologia i patogeneza
3. Objawy kliniczne
4. Diagnostyka dla potrzeb masażu
5. Wskazania i przeciwwskazania, pozycje ułożeniowe, chwyty diagnostyczne, techniki klasyczne, segmentarne chwyty lecznicze
6. Metody wspomagające masaż – kinezyterapia, fizykoterapia, kinezjotaping .

Cena szkolenia : 160 zł .

Zapisy i informacje :
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych / Akademia Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

 48 501 763 708
+48 501 763 713

 lodz@oswiatalingwista.eu