Warsztaty ceramiczne w Łodzi

W dniach 23 marca oraz 7 kwietnia 2018 roku w Akademii Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Łodzi odbyły się warsztaty ceramiczne, podczas których uczestnicy wykonywali prace na kole garncarskim oraz wyroby z gliny ceramicznej.